Քննադատությունը նման է փոստային աղավնու, որ միշտ տուն է վերադառնում:


Քննադատությունը մի վտանգավոր կայծ է, որը կարող է պայթուն առաջացնել, սնափառության վառոդատուփում: