Համեմատած այն բանի հետ, թե մենք ինչպիսին պետք է լինենք, մենք դեռ գտնվում ենք  կիսարթուն վիճակում: Օգտագործում ենք մեր մտավոր ու ֆիզիկական կարողությունների միայն մի չնչին մասը: Այսպիսով` կարելի է ասել, որ մարդը, ապրելով այսպես, գտնվում է իր հնարավորությունների սահմաններից շատ հեռու: Նա ունի ամենատարբեր տեսակի ընդունակություններ, որոնցից սովորաբար չի օգտվում: