Կրթության մեծ նպատակը ոչ թե գիտելիքն է, այլ գործողությունը: