Քննադատություն

July 16, 2011
Քննադատությունը նման է փոստային աղավնու, որ միշտ տուն է վերադառնում:


Քննադատությունը մի վտանգավոր կայծ է, որը կարող է պայթուն առաջացնել, սնափառության վառոդատուփում:
 

Կրթություն

July 16, 2011
Կրթության մեծ նպատակը ոչ թե գիտելիքն է, այլ գործողությունը:

Continue reading...
 

Կրթություն

July 16, 2011
Կրթություն ստանալ նշանակում է կարողանալ ճիշտ գործել առօրյա կյանքի ցանկացած իրավիճակներում:

Continue reading...
 

Մեր կարողությունները

July 16, 2011
Համեմատած այն բանի հետ, թե մենք ինչպիսին պետք է լինենք, մենք դեռ գտնվում ենք  կիսարթուն վիճակում: Օգտագործում ենք մեր մտավոր ու ֆիզիկական կարողությունների միայն մի չնչին մասը: Այսպիսով` կարելի է ասել, որ մարդը, ապրելով այսպես, գտնվում է իր հնարավորությունների սահմաններից շ...
Continue reading...
 

Blog Archive

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola